naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup 'Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici'

Prijava sudjelovanja - s izlaganjem

Osobni podaci    
     
Ime
 
Prezime
 
     
E-mail
 
Ustanova
 
     
     
Naslov:
Sažetak (250-400 riječi):
 
U izlaganju se treba usmjeriti na predstavljanje primjera dobre prakse sadržajne obrade i klasifikacije građe u dječjoj knjižnici. Naglasak treba staviti na inovativne načine klasificiranja, signiranja, označavanja i smještanja građe u knjižnici, nastale u nastojanju da se građa namijenjena djeci i odraslima, koji ih prate pri dolasku u knjižnicu, predstavi na način koji korisnicima najbolje odgovara. Također, treba se usmjeriti na dijeljenje iskustava i primjera koji mogu doprinijeti promišljanjima i nastojanjima da se domisli način klasificiranja, označavanja i smještanja građe u knjižnici koji će odgovarati suvremenom korisniku. Svakako treba izbjeći ponavljanje izlaganja koje je već bilo održano na bilo kojem skupu knjižničara u Hrvatskoj.