- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  O nama  //  Nagrade i priznanja  //  Poslovnik za dodjelu nagrade Eva Verona
Nagrada 'Eva Verona'

POSLOVNIK
OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELU NAGRADE 'EVA VERONA'*

Član 1.
Predsjednik HKD-a ili dopredsjednik saziva prvu sjednicu članova Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje nagrade 'Eva Verona' (dalje u tekstu: Odbora) i otvara sastanak tog Odbora radi konstituiranja.
Biranje predsjednika Odbora vrši se tajnim glasovanjem, ako članovi Odbora ne odluče da se glasuje javno.
Za predsjednika Odbora izabran je onaj član koji dobije većinu glasova svih članova Odbora. Na isti se način za slučaj spriječenosti može odrediti zamjenik predsjednika.

Član 2.
Sjednicu novokonstituiranog Odbora saziva predsjednik Odbora koji predlaže i dnevni red.
Sjednica se ne može održati ako joj ne prisustvuje većina članova Odbora. Odluke se na sjednici donose većinom glasova prisutnih članova Odbora, ako ovim poslovnikom nije nešto drugo određeno.
Spise Odbora potpisuje predsjednik, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
Odbor je u svom radu neovisan.
O sjednici se vodi zapisnik.

Član 3.
Obrazloženi prijedlozi sadrže radnu biografiju i materijal kojim se potvrđuje posebno zalaganje u radu i promicanju bibliotekarske struke. Prijedlozi za kandidate za nagradu 'Eva Verona' dostavljaju se putem Glavnog odbora Društva.

Član 4.
Konačni prijedlog za dodjeljivanje nagrade kandidatima utvrđuje se na sjednici Odbora nakon što izvjestioci podnesu bitne podatke o kandidatima sa svojim mišljenjem.
Odbor glasuje o kandidatima za dodjelu nagrade 'Eva Verona' tajnim glasovanjem. Smatra se odbijenim prijedlogom ako za kandidata nije glasovala trećina svih prisutnih članova Odbora.

Član 5.
Obrazloženi pismeni prijedlog za dodjelu nagrade dostavlja Odbor putem Tajništva Glavnom odboru HKD-a u primjerenom roku prije održavanja Glavne skupštine HKD-a.

Član 6.
Na Glavnoj skupštini HKD-a predsjednik Ocjenjivačkog odbora ili zamjenik iznosi konačne prijedloge s kraćim obrazloženjem kandidatima za dodjelu nagrade 'Eva Verona'.
Predsjednik Odbora uručuje nagradu, a jedan od članova Odbora sudjeluje pri uručivanju.

Član 7.
Oblik i sadržaj nagrade određuje Glavni odbor HKD-a.

Član 8.
Sve administrativne poslove za Odbor vrši Tajništvo HKD-a.
Tajnik HKD-a ili osoba koju odredi Glavni odbor HKD-a vrši tajničke poslove i vodi zapisnik o sjednicama Odbora.
Tajnik HKD-a vodi upisnik o dodijeljenim nagradama i čuva arhiv o radu Odbora.

Član 9.
Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.


*Ispravak u tekstu izvršen je sukladno promjeni kratice HBD u HKD.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -