- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  O nama  //  Nagrade i priznanja  //  Pravilnik za dodjelu nagrade Eva Verona
Nagrada 'Eva Verona'

PRAVILNIK
ZA DODJELU NAGRADE 'Eva Verona'*

Član 1.
Ustanovljuje se nagrada 'Eva Verona', kao znak javnog priznanja, koja se dodjeljuje jednokratno mladim bibliotekarima, članovima HKD-a, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje bibliotekarske struke. Nagrada je nazvana imenom prof. dr. Eve Verone, istaknute hrvatske bibliotečne djelatnice i znanstvenice.

Član 2.
Nagradu dodjeljuje Glavna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog odbora. Nagrada se dodjeljuje na redovnoj godišnjoj skupštini (tj. svake dvije godine).

Član 3.
Ocjenjivački odbor se sastoji od 5 članova koji između sebe biraju predsjednika Odbora. Mandat članova Ocjenjivačkog odbora traje do dodjele nagrade.

Član 4.
Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi HKD-a, knjižnice, te članovi Ocjenjivačkog odbora. Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se Glavnom odboru HKD-a. Predloženi kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina života.

Član 5.
Skupština dodjeljuje istovremeno najviše 5 nagrada.

Član 6.
O dodijeljenim nagradama tajnik HKD-a vodi poseban upisnik.

Član 7.
HKD upoznaje javnost o dodjeljivanju nagrade putem tiska i drugih sredstava informiranja.

Član 8.
Poslovnik za rad Ocjenjivačkog odbora donosi Glavni odbor HKD-a.

Član 9.
Pravilnik se objavljuje na Glavnoj skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva. Pročišćeni tekst pravilnika donesen u Primoštenu 27. rujna 1996. primjenjuje se od 27. rujna 1996.


*Ispravak u tekstu izvršen je sukladno promjeni naziva Hrvatsko bibliotekarsko društvo u Hrvatsko knjižničarsko društvo, odnosno kratice HBD u HKD.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -