- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  O nama  //  Nagrade i priznanja  //  Poslovnik za dodjeljivanje kukuljevićeve povelje
Kukuljevićeva povelja

POSLOVNIK
OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELJIVANJE
KUKULJEVIĆEVE POVELJE*

Član 1.
Predsjednik Hrvatskoga knjižničarskog društva saziva prvu sjednicu članova Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje Kukuljevićeve povelje (dalje u tekstu: Odbora), i otvara sastanak tog Odbora radi konstituiranja.
Biranje predsjednika Odbora vrši se tajnim glasovanjem, ako članovi Odbora ne odluče da se glasuje javno.
Za predsjednika Odbora izabran je onaj član, koji dobije većinu svih glasova članova Odbora. Na isti se način za slučaj spriječenosti može odrediti predsjedniku i zamjenik.

Član 2.
Sjednicu novokonstituiranog Odbora saziva predsjednik Odbora, koji predlaže i dnevni red.
Sjednica se može održati, ako joj prisustvuje većina članova Odbora.
Na sjednice Odbora poziva se i predsjednik Hrvatskoga knjižničarskog društva. Odluke se na sjednici donose većinom glasova prisutnih članova Odbora, ako ovim poslovnikom nije nešto drugo određeno.
Spise Odbora potpisuje predsjednik, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
Odbor je u svojem radu neovisan.
O sjednici se vodi zapisnik.

Član 3.
Obrazloženi zahtjevi, koji sadrže radnu biografiju i bibliografiju stručnih knjižničarskih radova kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje, dostavljaju se Odboru putem Glavnog odbora Društva.
O podnesenim zahtjevima Odbor raspravlja na sjednicama. Prije donošenja svojeg konačnog prijedloga o kandidatima, Odbor može tražiti od pokretača zahtjeva dopune, objašnjenja ili prilaganje potpune dokumentacije za kandidate.
Za svakog se kandidata određuje iz članova Odbora Izvjestilac.

Član 4.
Konačni prijedlog za dodjeljivanje povelje kandidatima utvrđuje se na sjednici Odbora nakon što izvjestioci podnesu bitne podatke o kandidatima sa svojim mišljenjem.
Odbor glasuje o kandidatima za dodjelu Kukuljevićeve povelje tajnim glasovanjem.
Smatra se odbijenim prijedlog za dodjelu te povelje, ako za kandidata nije glasovala većina svih članova Odbora.

Član 5.
Svoj obrazloženi pismeni prijedlog za dodjelu povelje dostavlja Odbor putem Tajništva Glavnom odboru Hrvatskoga knjižničarskog društva u primjerenom roku prije održavanja Glavne skupštine Društva. Odbor će izvijestiti Glavni odbor o rezultatima glasovanja za zahtjeve o dodjeljivanju povelje, koji nisu usvojeni.

Član 6.
Na Glavnoj skupštini Društva predsjednik Odbora ili drugi član, kojega odredi taj Odbor, iznosi konačne prijedloge s kraćim obrazloženjem o kandidatima za dodjelu Kukuljevićeve povelje.
Predstavnik Odbora sudjeluje pri odlučivanju povelje izabranom kandidatu.

Član 7.
Oblik i sadržaj povelje određuje Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Član 8.
Sve administrativne poslove za Odbor vrši Tajništvo Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Tajnik Društva ili osoba koju odredi Glavni odbor Društva vrši tajničke poslove i vodi zapisnik o sjednicama Odbora.
Tajnik Društva vodi i upisnik o dodjeljenim poveljama i čuva arhiv o radu Odbora.

Član 9.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


*Ispravak u tekstu izvršen je sukladno promjeni naziva Hrvatsko bibliotekarsko društvo u Hrvatsko knjižničarsko društvo.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -