- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 56 (2013), br. 1-2 (20.10.2013.)


 
Predmetno kazalo. (Jelica Leščić)
Uvodna riječ. (Jelica Leščić)

Članci
Aleksandra Horvat, Marijana Mišetić. Uloga stručnoga knjižničarskog društva danas
Dijana Machala. Stalno stručno usavršavanje knjižničara u Hrvatskoj : prigodom desete obljetnice osnutka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH
Zagorka Majstorović, Veronika Čelić-Tica, Jelica Leščić. Strategijski plan razvoja knjižnica : s posebnim osvrtom na zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Klaus-Peter Böttger. E-books: access to e-books, opportunities and limits – the challenge for libraries
Kornelija Petr Balog, Kristina Feldvari. Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama : s posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima
Ivana Sarić. Model povezivanja i interoperabilnosti knjižničnih zapisa na semantičkom webu
Vesna Radičević. Strategija razvoja visokoškolske knjižnice kao dio razvojne strategije visokoškolske ustanove
Blanka Salatić. Fakultetske knjižnice u RH – prijedlozi za strategiju razvoja fakultetskog knjižničarstva s osobitim osvrtom na djelatnike
Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog. Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine? : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Ivana Pažur. Zastupljenost elektroničke knjige u visokoškolskim i srodnim knjižnicama u Hrvatskoj
Tatijana Petrić. Mrežne stranice sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica : knjižničarske usluge i strukovna etika
Sanda Hasenay, Mirna Šušak Lukačević, Svjetlana Mokriš. E-edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama
Antica Bračanov, Vesna Golubović, Marko Orešković. Mrežna aplikacija – Novo u čitaonicama : bilten prinova otvorenog pristupa građi
Ljiljana Krpeljević, Marijana Špoljarić. Iz spomeničkog blaga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Mihaela Kovačić. Kroz online kataloge do imaginarnih zbirki : primjer kulturne baštine SKS
Jelena Lakuš, Bojan Bobinčak. Kulturno-povijesna i zavičajna vrijednost građe sitnog tiska Gradskog muzeja Vukovar

Dokumenti
Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.. (Marijana Mišetić, Nevia Raos)
Izvješće o radu Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva 2010.-2012.. (Tamara Krajna)
Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.. (Jelica Leščić, Dorja Mučnjak, Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić, Lobel Machala, Dijana Machala)
Izvješća i zaključci s blokova izlaganja, radionica i okruglih stolova. (Marina Vinaj, Ljiljana Sabljak, Edita Bačić, Štefka Batinić, Zdenka Sviben, Vinka Jelić-Balta, Aleksandra Horvat, Zagorka Majstorović, Dunja Holcer, Andreja Tominac, Dejana Golenko, Evgenia Arh)
Zapisnik s 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, Osijek, 27. rujna 2012.. (Adriana Hatadi, Jasenka Pleško)
Zaključci s 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva. (Zagorka Majstorović, Nevia Raos)

Osobne vijesti
Viša zvanja u knjižničarstvu
Doktori i magistri znanosti - Filozofski fakultet Zagreb. (Ana Barbarić)
Diplomirani studenti - Filozofski fakultet Zagreb. (Ivana Hebrang Grgić)
Doktori znanosti - Filozofski fakultet Osijek. (Maja Krtalić)
Diplomirani studenti - Filozofski fakultet Osijek. (Maja Krtalić)
Doktori znanosti - Sveučilište u Zadru. (Dora Rubinić, Andrijana Vidaković)
Diplomirani studenti - Sveučilište u Zadru. (Dora Rubinić, Andrijana Vidaković)
Stručni ispiti za knjižnično osoblje. (Jelena Filipović)
Kukuljevićeva povelja
Nagrada Eva Verona. (Maja Krtalić)
Marija Bjelić. (Jasenka Bešlić)
Franka Botić. (Milka Šupraha-Perišić)

In memoriam
Milivoj Zenić. (Slavko Harni)
Nikola Lukačević. (Jadranka Delaš)

Bibliografija
Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 51(2008)-55(2012) : bibliografija. (Jelica Leščić)

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -