VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazi polugodišnje (godišnje 2 broja). Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za buduće brojeve primaju se do 15. rujna te do 1. travnja. 

Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

Svezak 62 Br. 1 (2019)

Objavljeno: 2019-07-30

Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara

Jure Žilić, Sanjica Faletar Tanacković, Maja Panian Selimić

49-76

Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

Dunja Marija Gabriel, Sanja Bunić, Amelia Kovačević

167-187

Svi brojevi