Uredništvo

MARTINA DRAGIJA IVANOVIĆ: mdragija@unizd.hr

SOFIJA KLARIN: sklarin@nsk.hr

LOBEL MACHALA: lmachala@nsk.hr 

ALEKSANDRA PIKIĆ: apikic@nsk.hr
MARICA ŠAPRO-FICOVIĆ: msapro@dkd.hr

 

 

Glavna i odgovorna urednica

KORNELIJA PETR BALOG kpetr@ffos.hr