Lisek, J., & Petr Balog, K. (2010). Knjižničar e-animator : primjer primjene poslovne inteligencije. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 53(1). Posjećeno na http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/444