Lisek, Jadranka, I Petr Balog, Kornelija. " Knjižničar e-animator : primjer primjene poslovne inteligencije" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 53 Broj 1 (23 Kolovoz 2010)