Moslavac, A. (2018). U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 95-124. doi:10.30754/vbh.60.4.519