Moslavac, A. 2018 Ožu 19. U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 60:4