Moslavac, Aleksandra. " U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 60.4 (2017): 95-124. Web. 24 Kol. 2019