Moslavac, Aleksandra. " U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 4 (19 Ožujak 2018)