Moslavac, A. U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017) , 95-124. doi:10.30754/vbh.60.4.519