Črnjar; L.; V. Kurilić; M. Šupraha-Perišić. Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka: izazovi rada na dvije adrese (perspektiva korisnika i knjižničara). // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/548