Filipeti, Antonija. " Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)