Filipeti, A. Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 237-254. doi:10.30754/vbh.62.1.665