Vrednovanje knjižničnih službi i usluga akademskih i narodnih knjižnica

Main Article Content

Boris Badurina
Martina Dragija Ivanović
Maja Krtalić

Article Details

Citiranje
Badurina, B.; M. Dragija Ivanović; M. Krtalić. Vrednovanje knjižničnih službi i usluga akademskih i narodnih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/445/440
Rubrika
Članci