Smjernice za knjižnične usluge za mladež / glavna urednica Ana Barbarić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.

Main Article Content

Dajana Brunac

Article Details

Citiranje
Brunac, D. Smjernice za knjižnične usluge za mladež / glavna urednica Ana Barbarić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/450/445
Rubrika
Prikazi