Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uporabom bibliometrijskih pokazatelja

Main Article Content

Sanda Hasenay
Ivana Šuvak-Pirić
Svjetlana Mokriš

Article Details

Citiranje
Hasenay, S.; I. Šuvak-Pirić; S. Mokriš. Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uporabom bibliometrijskih pokazatelja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 3-4(2016) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/498/470
Rubrika
Članci