Pogled na korištenje stranica e-lektire u školskim knjižnicama Primorskogoranske županije

Main Article Content

Milka Šupraha-Perišić Ljiljana Črnjar

Article Details

Citiranje
Šupraha-Perišić; M.; L. Črnjar. Pogled na korištenje stranica e-lektire u školskim knjižnicama Primorskogoranske županije. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 59, 3-4(2016) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/514/486
Rubrika
Članci