Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba

Main Article Content

Ivana Faletar Horvatić Ivana Radenović Zdenka Sviben

Article Details

Citiranje
Faletar Horvatić; I.; I. Radenović; Z. Sviben. Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/540/498
Rubrika
Članci