Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Main Article Content

Dina Mašina

Article Details

Citiranje
Mašina, D. Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016. . // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/554/512
Rubrika
Dokumenti