Provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici usporedba hrvatske i finske knjižnične prakse

Main Article Content

Antonela Bokan Ljiljana Poljak

Sažetak

Cilj. Rad osvještava važnost prostora knjižnice kao mjesta za provođenje slobodnog vremena čitajući.


Pristup. U provedbi istraživanja koristi se  metoda benchmarking–analize kojom se uspoređuje poslovanje Gradske knjižnice i čitaonica Pula s Gradskom knjižnicom Rovaniemi u Finskoj, kako bi se na istovrijednim primjerima izdvojili čimbenici koji utječu na provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici.


Rezultati. Finska knjižničarska zajednica izrazito je osviještena u promatranju prostora kao usluge, dok je pulska knjižnica zahvaljujući bogatom knjižničarskom angažmanu prepoznata kao potencijal za osvješćivanje o namjenskoj iskoristivosti knjižničnog prostora.


Originalnost/Vrijednost. U hrvatskim narodnim knjižnicama razmišljanje o prostoru kao usluzi u svrhu provođenja slobodnog vremena čitajući u knjižnici nije dovoljno prepoznato. Kako bi se pratili svjetski trendovi i dali odgovori na izazove suvremenog knjižničnog poslovanja, koji uključuju provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici, podizanje svijesti o važnosti prostornog uređenja knjižnica i funkcionalnosti interijera temeljni je doprinos rada.

Ključne riječi

slobodno vrijeme, čitanje, benchmarking, knjižnični prostor

Article Details

Citiranje
Bokan, A.; L. Poljak. Provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 173-199. doi:10.30754/vbh.61.1.567
Rubrika
Članci

Reference

1. 9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2017-09-07]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/novosti/odabrana_novost/539/?target=/hr/novosti/lista_novosti/300//
2. Appleton, L. User experience (UX) in libraries : let's get physical (and digital). // Insights: The UKSG Journal 29, 3(2016), 224-227.
3. Bartoluci, M.; Čavlek, N. Turizam i sport. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
4. Chow, T. Design Implications: How Space can Transform the Library and its Public. // Progressive Librarian 36(2011), 71-76.
5. Dahlgren, C. A. Public library space needs : a planning outline. // Madison: Wisconson Department of Public Instruction, 2009, str. 4. [citirano: 2017-09-09]. Dostupno na: URL: https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/pld/pdf/plspace.pdf
6. Dragija Ivanović, M.; Tomašević, N. Slobodno vrijeme i čitanje. // Međunarodni interdisciplinarni stručni skup Knjiga i slobodno vrijeme: zbornik radova. Split: Gradska knjižnica Marka Marulića, 2010., 32-42.
7. Eblida– Knowledge and Information Centre (KIC) Survey Public Libraries. [citirano: 2017-09-13]. Dostupno na: https://infogram.com/EBLIDA---Knowledge-and-Information-Centre-KIC-Survey-PUBLIC-LIBRARIES
8. Furuto, A. Helsinki Central Library Winning Proposal / ALA Architects. 2013. [citirano: 2017-09-22]. Dostupno na: http://www.archdaily.com/390181/helsinki-central-library-winning-proposal-ala-architects
9. Gradska knjižnica i čitaonica Pula. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://www.gkc-pula.hr/hr/
10. Gradska knjižnica i čitaonica Pula. Izvješće o poslovanju za 2016. godinu. [citirano: 2017-09-21]. Dostupno na: http://www.pula.hr/site_media/media/uploads/content/images/2017/07/20/03g-prijedlog-zakljucka-o-usvajanju-izvjestaja-za-2016-gkc.pdf
11. Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2016. Sustav statističkih podataka o knjižnicama. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://hk.nsk.hr/mogucnosti_razvoj.aspx?id=-1&godina=3&id_drop=23&pretraga=pula&dl1=S&drl=0&prv=%200
12. Grosman. M. U obranu čitanja. Zagreb: Algoritam, 2010.
13. Katalenac, D. Mogućnosti primjene benchmarkinga u upravljanju knjižnicama. // Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje, 4, ½(2000), 29-45. [citirano: 2017-09-19]. Dostupno na: http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2012/06/88_Katalenac_2000_1-2.pdf
14. Kokko, H. Finland: Literary paths for children in Northern Finland. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://slq.nu/?article=finland-literary-paths-for-children-in-northern-finland
15. Kontiainen, K.; Sulin, H. Finland's public library strategy implemented in projects. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://slq.nu/?article=finlands-public-library-strategy-implemented-in-projects
16. Laekers, J; Manolis, P. Building Libraries for Tomorrow : INELI Cohort 1 Collaborative Project Report. Geelong Regional Libraries, 2013. [citirano: 2017-09-09]. Dostupno na: http://www.grlc.vic.gov.au/sites/default/files/pdfs/Board-Report-Attachment4-Sept-16-2013.pdf
17. Learning from Leisure Reading: a Study of Adult Public Library Patrons. // Reference & user Services Quarterly 46, 4(2007), 66-79.
18. Libraries.fi. Finish library services. [citirano: 2017-09-21]. Dostupno na: http://www.libraries.fi/
19. Mehtonen, P. Public Library Buildings in Finland: An Analysis of the Architectural and Librarianship Discourses from 1945 to the Present. // Library trends 60, 1(2011). [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31865/60.1.mehtonen.pdf?sequence=2&isAllowed=y
20. Ministarstvo kulture. Standardi za narodne knjižnice. [citirano: 2017-09-09]. Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_58_1071.html
21. Murray, Peglar. B. A. Models oft he reading proces. [citirano: 2017-09-07] Dostupno na: http://people.ucalgary.ca/~mpeglar/models.html#Kenneth_Goodman
22. Opening the Book. [citirano: 2017-09-07]. Dostupno na: http://www.openingthebook.com/about
23. Osmanagić Bedenik, N.; Ivezić, V. Benchmarking kao instrument suvremenog kontrolinga. // Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu 4, 2006., 331-346.
24. Petr Balog, K. IFLA Manifest o knjižničnoj statistici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), str. 137-140.
25. PISA. [citirano: 2017-09-07]. Dostupno na: http://www.pisa.hr/index.php/citalacka-pismenost
26. Pokazatelj. Priručni pojmovnik termina vezanih za kvalitetu u znanosti. [citirano: 2017-09-19]. Dostupno na: http://www.idi.hr/wpcontent/uploads/2014/03/pojmovnik.pdf
27. Polić, M. ; Polić, R. Vrijeme, slobodno od čega i za što? // Filozofska istraživanja 29, 2(2009), 255-270.
28. Povijest ustanove. Gradska knjižnica i čitaonica Pula. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://www.gkc-pula.hr/hr/o-knjiznici/povijest-ustanove/
29. Prijedlog nacionalne strategije poticanja čitanja (2015.-2020.). [citirano: 2017-09-14]. Dostupno na: http://www.minkulture.hr/userdocsimages/JAVNA%20RASPRAVA/M%20%C5%A0%20%20PRIJEDLOG%20NSP%C4%8C%20%20prije%20slanja%20na%20javnu%20raspravu%20-%20kopija%2022%204%202015%20%20(2).pdf
30. Rovaniemi. [citirano: 2017-09-21]. Dostupno na: http://www.rovaniemi.fi/fi
31. Rovaniemi City Library, 2016. Finnish Public Libraries Statistics Database. [citirano: 2017-09-20]. Dostupno na: http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=298&years=2016&stats=1%2C33%2C100%2C101%2C104%2C107%2C108%2C109%2C110%2C111%2C112%2C115%2C183#results
32. Sequeiros, P. Reading in Public Libraries: Space, Reading Activities, and User Profiles. // Qualitative Sociology Review 9, 3(2013), 220-240.
33. Statistics. [citirano: 2017-09-21]. Dostupno na: http://www.libraries.fi/node/211164
34. Strateški plan Gradske knjižnice Pula za razdoblje od 2013. do 2019. godine. [citirano: 2017-09-18] Dostupno na: http://www.gkcpula.hr/site_media/media/cms_page_media/55/Strategija%20razvoja%20Gradske%20knjiznice%20i%20citaonice%20Pula%202013.-2019..pdf
35. Stričević, I. Čitanje u kontekstu školskih i narodnih knjižnica: uloga knjižnica u poticanju funkcionalnog čitanja i čitanja iz užitka. // Čitanje obaveza ili užitak / priredila Ranka Javor. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2009., 41-49.
36. Sustav statističkih podataka o knjižnicama. [citirano: 2017-09-21]. Dostupno na: http://hk.nsk.hr/Korisnici.aspx?id=-1&godina=3&id_drop=23&pretraga=Pula&dl1=S&drl=0&prv=0
37. Vitori, V. Zastupljenost teme o arhitekturi, planiranju i izgradnji knjižnica u literaturi – nedostaje li nam priručnik? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, ¾(2013), 79-102.