Zaštita pisane baštine u zajednici AKM-a (arhivi-knjižnice-muzeji): Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.) – utemeljitelj hrvatske etnomuzikologije i glazbene historiografije

Main Article Content

Branka Radić

Sažetak

Svrha je ovog rada kvalitetna prezentacija i prepoznavanje vrijednosti pisane baštine pohranjene u baštinskim ustanovama u povodu stote obljetnice preminuća Franje Ksavera Kuhača (1843.-1911.), začetnika folkloristike, etnomuzikologije    i muzikologije u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Sustavna i sveobuhvatna zaštita dostupnosti informacija podrazumijeva zajedničku aktivnost na strateškoj, tehničkoj  i operativnoj razini s ciljem stvaranja oblika obrazovanja unutar akademske zajednice, ustanova od strateškog i kulturnog značenja te operativnih ustanova. Strategija aktivnog upravljanja zaštitom obuhvaća pet temeljnih vidova, učinkovito djelovanje usmjereno je na dobrobit baštinskih zbirki koje se smatraju hrvatskim kulturnim dobrom.

Article Details

Citiranje
Radić, B. Zaštita pisane baštine u zajednici AKM-a (arhivi-knjižnice-muzeji): Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.) – utemeljitelj hrvatske etnomuzikologije i glazbene historiografije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.576
Rubrika
Članci