Analiza kvalitete visokoškolskih knjižnica kroz prizmu postupka reakreditacije hrvatskih visokih učilišta

Main Article Content

Sažetak

Periodično vrednovanje visokoškolskih knjižnica u sklopu reakreditacije hrvatskih visokih učilišta započelo je ak. god. 2010./2011. Stručna povjerenstva sastavljena od profesora i studenata srodnih institucija procjenjivala su knjižnice veleučilišta, visokih škola i sveučilišnih sastavnica u kontekstu knjižnične institucionalne podrške studentskom učenju i istraživanju. Cilj ovog istraživanja bio je identificirati aspekte kvalitete pomoću kojih su visokoškolske knjižnice opisane u izvješćima povjerenstava tijekom reakreditacije te utvrditi razinu njihove kvalitete. Istraživanje je provedeno krajem 2015. godine na komentarima knjižničnih resursa visokih učilišta iz 107 izvješća stručnih povjerenstava. Tematskom analizom komentara dobivena su sljedeća područja kvalitete knjižnične usluge: 1) relevantnost tiskanog i elektroničkog knjižničnog fonda, 2) adekvatnost veličine i karakteristika fizičkog prostora, 3) jednostavnost pristupa knjižničnoj građi, elektroničkim izvorima i internetu, 4) opći dojam o kvaliteti knjižnice, 5) adekvatnost brojnosti i kompetencija osoblja, 6) adekvatnost financija te 7) korištenje knjižničnih resursa drugih ustanova. Rezultati analize stanja knjižnica pokazali su da su stručna povjerenstva u većoj mjeri kritizirala knjižnične resurse visokih učilišta,  pri čemu su kritizirane knjižnice okvalificirane kao neadekvatna podrška za studentsko učenje i istraživanje. S druge strane, stručna povjerenstva povoljno su vrednovala knjižnične resurse samo nekolicine visokih učilišta. Knjižnice tih visokih učilišta mogu ukazati na smjer kojim bi druga visoka učilišta mogla razvijati svoje knjižnične resurse s ciljem bolje uspješnosti svojih studenata i zaposlenika.

Article Details

Citiranje
Pikić, A. Analiza kvalitete visokoškolskih knjižnica kroz prizmu postupka reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.577
Rubrika
Članci