Izgradnja raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama

Main Article Content

Mirko Duić

Sažetak

U radu su istražena razmišljanja, iskustva i stavovi knjižničara koji rade s filmskom građom u hrvatskim narodnim knjižnicama, kao i razmišljanja, iskustva i stavovi hrvatskih filmskih nakladnika te su istraženi načini suradnje filmskih nakladnika i knjižničara. Fokus istraživanja usmjeren je na raznolikost filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama. Podaci su prikupljeni kvalitativnom metodom polustrukturiranog intervjua. Istraživanjem je utvrđeno da je temeljna poteškoća u izgradnji raznolikih fi lmskih zbirki nedostatak raznolike ponude fi lmova na hrvatskom tržištu. Razmotrene su različite knjižnične aktivnosti koje mogu unaprijediti raznolikost fi lmskih zbirki. U Hrvatskoj do sada nije bilo sličnih istraživanja, pa ovaj rad može biti i poticaj za njihovu provedbu.

Article Details

Citiranje
Duić, M. Izgradnja raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.579
Rubrika
Članci