Značaj uvrštavanja časopisa u baze podataka WoSCC i Scopus za povećanje vidljivosti unutar akademske zajednice na primjeru časopisa Mathematical Communications

Main Article Content

Mirna Šušak Lkuačević
Sanda Hasenay
Svjetlana Mokriš

Sažetak

U radu je prema bibliometrijskim pokazateljima analiziran časopis Mathematical Communications u razdoblju od 1996. do 2015. godine. U razdoblju od dvadeset godina, od prvog do dvadesetog godišta 2015. godine, uzorak čine 582 rada. Cilj istraživanja bio je utvrditi je li vidljivost časopisa porasla otkako je časopis indeksiran u bazama podataka Web of Science Core Collection (WoSCC) i Scopus. Rezultati istraživanja pokazali su da je, nakon što je časopis indeksiran u bazama podataka WoSCC i Scopus, broj radova u pojedinom godištu, a sukladno tomu i broj stranica, značajno porastao, da se u njemu gotovo isključivo objavljuju izvorni znanstveni radovi, da je broj inozemnih autora povećan, da je povećan broj referenci na koje autori upućuju, a koji se u zna- čajnom broju odnose na strane časopise i knjige te da broj referenci koje se odnose na radove objavljene u časopisu MC nije velik. Osim toga, značajno je porasla citiranost radova u bazama WoSCC i Scopus, a primjećuju se i pozitivni pomaci pri rangiranju časopisa u izvješćima o citiranosti časopisa JCR (Journal Citation Report) i SCImago Journal & Country Rank.


Sustavnim radom i uređivačkom politikom u publiciranju radova uredničkoga od- bora MC je postao prepoznatljiv i prihvaćen časopis u području matematike.

Article Details

Citiranje
Šušak Lkuačević, M.; S. Hasenay; S. Mokriš. Značaj uvrštavanja časopisa u baze podataka WoSCC i Scopus za povećanje vidljivosti unutar akademske zajednice na primjeru časopisa Mathematical Communications. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.584
Rubrika
Članci