Asertivno upravljanje ljudskim resursima u knjižnici

Main Article Content

Dubravka Čanić

Sažetak

Cilj je ovog rada prikaz asertivnog upravljanja ljudskim resursima u knjižnici. Asertivnost u upravljanju važna je osobina jer omogućuje ravnateljima knjižnice uspješno rukovođenje institucijom i zaposlenicima. Asertivno upravljanje knjižnicom manifestira se kroz pozitivan stav, izravnu komunikaciju te učinkovitost u poslovanju. Zadatak ravnatelja knjižnice jest poticanje i motiviranje kolektiva te uspješna organizacija poslovanja. Asertivan ravnatelj knjižnice član je tima, kompetentan je, poštuje profesionalnu etiku i sposoban je donositi ispravne poslovne odluke.

Article Details

Rubrika
Članci