Nove knjižnične usluge Za djecu i mlade: stem-radionice u Gradskoj knjižnici Zadar radionice na struju

Main Article Content

Milko Belevski

Sažetak

Cilj. Rad ukazuje na značaj organiziranja i provođenja STEM-programa, značaj edukacije, poticanja na inovativan i kreativan rad, usmjeravanja, osvještavanja novih tehnologija i njihove primjene kod djece i mladih.


Pristup/metodologija. Rad opisuje provedbu STEM-radionica u Gradskoj knjižnici Zadar te metodom anketnog upitnika ispituje zadovoljstvo polaznika radionica, učenika 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola.


Rezultat. Iz rezultata provedenog istraživanja uočeno je izrazito zadovoljstvo sudionika organizacijom i ponuđenim sadržajem edukativnih STEM-programa u Gradskoj knjižnici Zadar.


Praktična primjena. Knjižničari i učenici osnovnih i srednjih škola kao aktivni sudionici STEM-programa razmjenom iskustava, pripremom programa i edukacijom razvijaju svoje vještine, usvajaju nova znanja o korištenju 3D-printera, 3D-skenera i 3D-olovke, kao i osnova 3D-modeliranja i područja robotike (sastavljanje robotskih setova, osnove robotike, grafičkog programiranja i elektronike).


Originalnost/vrijednost. Rad nastoji ukazati na potrebu i značaj kontinuiranog provođenja STEM-programa u knjižnicama za djecu i mlade. Donosi pregled drugih STEM-inicijativa u Hrvatskoj. U radu se pored opisanih primjera STEM-programa koji se provode u Gradskoj knjižnici Zadar navodi i niz tehničkih podataka i popis opreme koja je korisna knjižničarima zainteresiranim za organizaciju i provedbu STEM-programa.

Ključne riječi

Američki kutak Zadar, Croatian Makers liga, program GENERATOR, Mali znanstvenici, narodne knjižnice, nove tehnologije, STEM-program

Article Details

Citiranje
Belevski, M. Nove knjižnične usluge Za djecu i mlade: stem-radionice u Gradskoj knjižnici Zadar. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 363-393. doi:10.30754/vbh.61.1.594
Rubrika
Članci