Strateški planovi hrvatskih i inozemnih narodnih knjižnica: sličnosti i razlike

Main Article Content

Ivana Katavić Radovan Vrana

Sažetak

Cilj. Cilj rada bio je identificirati postojeće i javno dostupne strateške planove narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te ih međusobno usporediti prema strukturi, a potom i sa strukturom strateških planova odabranih inozemnih narodnih knjižnica.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu su upotrijebljene metode analize i usporedbe dokumenata strateških planova narodnih knjižnica.


Rezultati. Rezultati rada ukazuju na rastući broj javno dostupnih strateških planova narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj u usporedbi s ranijim istraživanjem te dobru strukturu tih istih strateških planova u usporedbi s istovrsnim dokumentima inozemnih knjižnica.


Ograničenja. Istraživanje je ograničeno na narodne knjižnice.


Praktična primjena. Mogućnosti primjene rezultata istraživanja u oblikovanju strateških planova u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.


Društveni značaj. Radom se pridonosi transparentnijem poslovanju narodnih knjižnica i jačanju njihove uloge u društvu.


Originalnost/vrijednost. Vrijednost je rada u prikazivanju razvoja upravljanja narodnim knjižnicama uz pomoć strateškog planiranja. Rad je ujedno tek drugi rad te vrste u Hrvatskoj.

Ključne riječi

upravljanje knjižnicama, strateško planiranje, narodne knjižnice

Article Details

Citiranje
Katavić, I.; R. Vrana. Strateški planovi hrvatskih i inozemnih narodnih knjižnica: sličnosti i razlike. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 287-320. doi:10.30754/vbh.61.1.596
Rubrika
Članci

Reference

1. Buble, M. Osnove menadžmenta. Zagreb: Sinergija, 2006.
2. Corrall, S. Strategic planning in academic libraries. 1996. [citirano: 2017-4-1]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/33042964_Strategic_planning_in_academic_libraries
3. Dujanić, M. Menadžment : udžbenik za specijalistički studij. Rijeka: Veleučilište u Rijeci, 2007.
4. Evans, G. E.; Layzell Ward, P.; Rugaas, B. Management basics for information professionals. New York, London: Neal-Schuman Publishers, Inc., cop. 2000.
5. Format. Merriam-Webster dictionary. [citirano: 2017-9-1]. Dostupno na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/format
6. Johnson, H. Strategic planning for modern libraries. // Library management 15, 1(1994), str. 7-18.
7. Jurić, M. Rezultati evaluacije: knjižnice. // Organizacijski razvoj i strateško planiranje u kulturi: Grad Zagreb. / urednici Sanjin Dragojević, Tihomir Žiljak. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2008. Str. 190-200.
8. Kumar, K. Library Management in Electronic Environment. New Delhi: Har-Anand publications, cop. 2007.
9. Majstorović, Z.; Čelić-Tica, V.; Leščić J. Strategijski plan razvoja knjižnica: s posebnim osvrtom na zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnica u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), str. 35-70. [citirano: 2017-3-12]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/170254
10. Nacrt strategije hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020. [citirano: 2017-4-12]. Dostupno na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1850
11. Parent, R.H. Strategic planning for library associations. // IFLA Journal 14, 4(1988), str. 343-353.
12. Pavičić, J.; Alfirević, N.; Aleksić, Lj. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb: Masmedia, 2006.
13. Planning. Merriam-Webster dictionary. [citirano: 2017-3-10]. Dostupno na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/planning
14. Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2016. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. 2016. [citirano: 2017-7-25]. Dostupno na: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2016/sljh2016.pdf
15. Strategija razvoja narodnih knjižnica Republike Hrvatske 2013.-2015. (prijedlog). [citirano: 2017-4-12]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/STRATEGIJA_RAZVOJA_NAR_KNJ_RH_21-9.doc
16. Strateški plan Gradske knjižnice Trogir za razdoblje od 2013. do 2015. godine. [citirano: 2017-4-21]. Dostupno na: http://gkt.hr/odjeli-i-usluge/dokumenti/plan/
17. Vrana, R. Strateško planiranje kao temelj stvaranja kulture kvalitete razvoja knjižnice. // 10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hvartskoj: zbornik radova / Gabriel, Dunja Marija ; Bišćan, Frida (ur.). Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica , 2017. Str.155-166.
18. Zlatar, A. Strateško planiranje i kulturna politika u Gradu Zagrebu (2001. – 2005.) // Organizacijski razvoj i strateško planiranje u kulturi: Grad Zagreb. / urednici Sanjin Dragojević, Tihomir Žiljak. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2008. Str. 122-137.