Uloga mrežnih stranica u poslovanju i promidžbi Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

Main Article Content

Antonija Filipeti

Sažetak

Cilj. U radu su prikazane karakteristike i funkcionalnosti mrežnih stranica Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) te statistički pokazatelji vezani uz pristupanje stranicama od 2015. do 2017. godine. Cilj rada bio je staviti mrežne stranice CSSU-a u kontekst promidžbenog djelovanja u knjižnicama te na temelju tih podataka donijeti zaključke o uspješnosti primjene takvog modela promidžbe u ostvarivanju uloge i ciljeva CSSU-a, koji se ogledaju u razvoju organiziranoga stalnog stručnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj za knjižničare iz svih vrsta knjižnica te informacijske stručnjake, kao i širu AKM-zajednicu. Namjera je također bila analizirati ulogu mrežnih stranica u svakodnevnom poslovanju CSSU-a te istaknuti argumente koji govore u prilog takvoj vrsti informiranja polaznika, odnosno odgovaranja na njihove potrebe.


Pristup. Autorica se u radu koristila web-aplikacijom Google analytics, na temelju koje su izraženi brojčani podaci vezani uz mrežne stranice CSSU-a. U radu su razmotreni i podaci iz izvješća o radu CSSU-a vezani uz broj polaznika te broj održanih tečajeva po godinama.


Rezultati. Utvrđena je korelacija između objava na mrežnim stranicama i posjećenosti programa CSSU-a, kao i njihova uvjetovanost financijskim okolnostima. Također je naznačena mogućnost promjene dizajna i funkcionalnosti mrežnih stranica, u skladu s potrebama korisnika. Statistički pokazatelji i rezultati iz ovog rada bit će primijenjeni prilikom daljnjeg unapređivanja usluge.


Vrijednost. Mrežne stranice prikazane su kao relevantan čimbenik uspješnosti CSSU-ova programa trajne izobrazbe knjižničara. Na primjeru CSSU-a nastojalo se istaknuti važnost mrežnih stranica u kontekstu poslovanja i promidžbe, ali i naznačiti mogućnosti koje mrežne stranice imaju u knjižnicama, odnosno kulturno-obrazovnim djelatnostima.

Ključne riječi

mrežne stranice, promidžba, marketing u knjižnicama, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

Article Details

Citiranje
Filipeti, A. Uloga mrežnih stranica u poslovanju i promidžbi Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 271-285. doi:10.30754/vbh.61.1.597
Rubrika
Članci