Modeli ostvarivanja veza u bibliografskim zapisima s naglaskom na primjeni posebnog polja za povezivanje integriranog knjižničnog programa Aleph (LKR)

Main Article Content

Ivan Miočić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada analizirati načine ostvarivanja veza u bibliografskim zapisima upotrebom polja za povezivanje bibliografskih zapisa iz formata MARC 21 (linking entry fields 760–787) i posebnog polja za povezivanje integriranog knjižničnog programa Aleph, s osvrtom na Integrirani knjižnični sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice i knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske.


Pristup. Uz utemeljenje u stručnim izvorima raspravlja se o teorijskom i praktičnom pogledu korištenja polja za povezivanje iz formata MARC 21 te polja za povezivanje integriranog knjižničnog programa Aleph, u kontekstu i izvan konteksta sustavnog načina rada u Integriranom knjižničnom sustavu Nacionalne i sveučilišne knjižnice i knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Govori se o upotrebi navedenih polja pri izvornoj katalogizaciji u bibliografskim bazama NSK01 i ZAG01 te se daje kratak osvrt na njihove značajke pri preuzimanju zapisa iz bibliografske baze NSK01 u bazu ZAG01.


Rezultati. Prikazana je funkcionalnost polja za povezivanje među bibliografskim zapisima u bazama NSK01 i ZAG01 primjenom posebnog polja za povezivanje integriranog knjižničnog programa Aleph (LKR).


Originalnost/vrijednost. Rad se tematikom dotiče funkcionalnosti polja za povezivanje bibliografskih zapisa kroz prizmu bibliografskih konceptualnih modela, zbog čega se otvara prostor za razmatranje polja za povezivanje u kontekstu bibliografske organizacije u okruženju (otvorenih) povezanih podataka.

Ključne riječi

polja za povezivanje, bibliografski zapisi, MARC 21, Aleph, integrirani knjižnični sustavi

Article Details

Citiranje
Miočić, I. Modeli ostvarivanja veza u bibliografskim zapisima s naglaskom na primjeni posebnog polja za povezivanje integriranog knjižničnog programa Aleph (LKR). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 397-412. doi:10.30754/vbh.61.1.622
Rubrika
Članci