Organizacija i upravljanje zbirkama građe u knjižnicama škola koje provode nastavu na manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj istraživanje

Main Article Content

Bojan Lazić Tatjana Aparac Jelušić http://orcid.org/0000-0002-9391-8333

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti rezultate provedenog istraživanja o organizaciji i upravljanju zbirkama građe na manjinskim pismima i jezicima u hrvatskim školskim knjižnicama koje izvode nastavu na temelju stručnih preporuka i standarda te usvojenih obrazovnih modela i programa za nacionalne manjine. Istraživanjem se nastojalo saznati zadovoljavaju li postojeće zbirke u školskim knjižnicama potrebe svojih korisnika pripadnika nacionalnih manjina te na koji se način i uz koje poteškoće upravlja manjinskim zbirkama u školskim knjižnicama, kao i otkriti poteškoće u nabavi predmetne građe


Pristup. Polazeći od saznanja da su organizacija i upravljanje knjižničnim zbirkama za nacionalne manjine otežani, osobito u odnosu na pribavljanje građe i upoznatost školskih knjižničara s jezikom i pismom pripadnika nacionalne manjine kojoj pružaju usluge, provedeno je online istraživanje među školskim knjižničarima koji svakodnevno rade s knjižničnom građom, pružaju informacije i organiziraju različite programe.


Rezultati. Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu jasno upućuju na činjenicu da je knjižnična građa na jeziku i pismu nacionalnih manjina u obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj uglavnom nedostatna, a uslijed nedostatka iste na tržištu, kao i izostanka kontinuiranih i kvalitetnih izvora financiranja njezine nabave, ujedno i teško dostupna krajnjim korisnicima.


Praktična primjena. Teza o unapređenju dostupnosti predmetne građe u digitalnom obliku koju predlažu autori ovoga rada nameće se kao najlogičnije i dugoročno najekonomičnije rješenje koje je u ovom trenutku moguće ponuditi, iako ni to nije dovoljno za pokrivanje svih potreba nastavnog procesa u školama u kojima se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina zbog nedovoljne opremljenosti informacijsko-telekomunikacijskom tehnologijom te obučenosti za rad s novim medijima, e-učenje i slično.


Društveni značaj. Na osnovi proučene zakonodavne osnove, međunarodnih i domaćih stručnih preporuka i standarda, stručne literature te analize odgovora koje su ispitanici dali tijekom istraživanja, predlažu se koraci za poboljšanje kvalitete rada u školskim knjižnicama u školama s nastavom na manjinskom jeziku u Republici Hrvatskoj.


Originalnost. Provedeno istraživanje donosi dosad neobjavljene i korisne podatke na osnovi kojih se zaključuje o potrebnim iskoracima te ukazuje na probleme vrijedne daljnjih istraživačkih napora.

Ključne riječi

nabava građe, nacionalne manjine, školske knjižnice, upravljanje zbirkama

Article Details

Citiranje
Lazić, B.; T. Aparac Jelušić. Organizacija i upravljanje zbirkama građe u knjižnicama škola koje provode nastavu na manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 1-35. doi:10.30754/vbh.61.1.630
Rubrika
Članci