Arhiv knjižničarske udruge : od privatnog do javno dostupnog izvora znanja

Main Article Content

Edita Bačić Mihaela Kovačić

Sažetak

Cilj. Ukazati na važnost i potrebu da regionalne knjižničarske udruge u Hrvatskoj kao privatni stvaratelji i imatelji arhivskog gradiva vode o njemu sustavnu i standardiziranu brigu bez obzira na vrstu nosioca informacije.


Metodologija. Propituju se teorijske postavke, zakonska regulativa i mogućnosti nadležnih državnih arhiva u odnosu na knjižničarske udruge. Kao model istraživanja dobre i loše prakse upravljanja arhivskim gradivo uzeto je gradivo Društva knjižničara u Splitu. Usto, procjenjuje se mogućnost da se osnovnom korpusu gradiva pridruže privatni arhivi/zbirke fizičkih osoba – članova knjižničarske udruge.


Rezultati. Svrha objedinjavanja gradiva jest stvaranje što cjelovitije dokumentacije o djelovanju knjižničarske zajednice u određenom prostoru i vremenu. Preduvjet je za to detaljnije reguliranje upravljanja pripadajućim arhivskim gradivom kroz dokumente knjižničarske udruge. Potvrdu tih promišljanja nalazimo i u praksi međunarodne knjižničarske zajednice (American Library Association Archive, Chartered Institute of Library and Information Professionnals i Associazione Italiana Biblioteche).


Originalnost rada. Ukazuje se na to da je na putu prema stvaranju što cjelovitijeg arhiva knjižničarske zajednice, jedinstvenog ne u fizičkom smislu, već u tematskom obuhvatu gradiva kod različitih stvaratelja i imatelja, već sada potrebno sustavno i standardizirano dokumentiranje njezina djelovanja na lokalnoj i nacionalnoj razini. Pritom je poželjan partnerski i savjetodavni odnos s arhivističkom zajednicom.

Ključne riječi

arhivi knjižničarskih udruga, Društvo knjižničara u Splitu, privatno arhivsko gradivo, udruge građana i arhivske službe

Article Details

Citiranje
Bačić, E.; M. Kovačić. Arhiv knjižničarske udruge : od privatnog do javno dostupnog izvora znanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 321-343. doi:10.30754/vbh.61.1.634
Rubrika
Članci

Reference

Literatura:
-American Library Association Archives. Dostupno na: https://archives.library.illinois.edu/ala
-American Library Association Institutional Repository. Dostupno na:https://alair.ala.org/
-Anzulović, Neda. Iz pretpovijesti Hrvatskog knjižničarskog društva. // Spomenica Društva knjižničara u Splitu : 1950.-2010. // Glasnik Društva bibliotekara Split 8 (2010), 9-15.
-Arhivi i arhivsko gradivo : zbirka pravnih propisa 1828-1997. / priredio Marijan Rastić. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998.
-Bačić, Edita; Mihaela Kovačić; Žana Siminiati Violić. Društvo knjižničara u Splitu : što smo bili i kamo idemo? // VBH 58, 1/2 (2015), 241-262.
-Chartered Institute of Library and Information Professionals. Dostupno na: https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Chartered%20Institute%20of%20Library%20and%20Information%20Professionals
CILIPArchives.Dostupnona:https://www.cilip.org.uk/members/group_content_view.asp?group=200658&id=678429
-Cook, Terry. „Mi smo ono što čuvamo; čuvamo ono što jesmo“: prošlost, sadašnjost i budućnost arhivističkog vrednovanja. // Arhivski vjesnik 56 (2013), 9-26.
-Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice. // Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice. Upute za izradbu smjernica za izgradnju knjižnične zbirke primjenom modela Conspectus. Međunarodna posudba i dostava dokumenata : načela i smjernice za postupanje. Model nacionalnog pravilnika za međuknjižničnu posudbu / prevele Jelica Leščić, Zagorka Majstorović, Vesna Golubović. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
-Dokumenta: Centar za suočavanje s prošlošću. Dostupno na:(https://www.documenta.hr/en/zajedni%C4%8Dko-sje%C4%87anje.html).
-Donate materials. Dostupno na: https://archives.library.illinois.edu/ala/donate-materials/
-Hebrang Grgić, Ivana. Dar kao način izgradnje zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3 (2011), 95-106.
-Heđbeli, Živana. Privatno arhivsko gradivo. // Arhivski vjesnik 44 (2001.), 93-101.
-Heđbeli, Živana. Što i kako s "papirima" organizacija civilnoga društva : sačuvati, zaštititi, koristiti. - Zagreb : Documenta - centar za suočavanje s prošlošću, 2008.
-Lankes, David R. The New Librarianship Field Guide, Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 2015.
-Librarians as community partners : an outreach handbook / edited by Carol Smallwood. - Chicago : American Library Association, 2010, str. 153-186.
-Lučić, Melina. Arhiv i nevladine neprofitne organizacije: nadzor nad udrugama i akvizicijska politika. // Arhivski vjesnik 46, 1 (2004.), 53-67.
-Lučić, Melina. Osobni arhivski fondovi : arhivistički pogled na prikupljanje, obradbu i interpretaciju rukopisnih ostavština u baštinskim institucijama. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014.
-Marušić, Antonela. Kako sačuvati knjižnice i arhive feminističkih organizacija? (17-06-2015., rubrika Pravednost). Dostupno na: https://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/7969-kako-sacuvati-knjiznice-i-arhive-feministickih-organizacija (29.1.2018.)
-Miolin, Gordana. Društvo knjižničara u Splitu : kronologija razvoja i djelovanja 1949.-1999. [Split : DKST, 1999].
-Pavelin, Goran. Donatori kao ciljana skupina komunikacijskih aktivnosti arhiva. // Medianali (2014), 1-28. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/324173.
-Petrović, Zorislav. Bez udruga nestao bi balans oko različitih ideja u društvu. // Udruga : časopis za predsjednice/ke udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama 23 (2016), str. 9.
-Popis obranjenih diplomskih radova na izvanrednom diplomskom studiju knjižničarstva na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. Bruna Fistanić. Društvo bibliotekara Split. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), 408.
-Švenda Radeljak, Ksenija. Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva : doktorski rad. Zagreb : [vlast. nakl.], 2012.
-Upute za udruge stvaratelje arhivskog gradiva. Dostupno na: https://udruge.gov.hr/vijesti/upute-za-udruge-stvaratelje-arhivskog-gradiva/975 (objavljeno: 20.07.2009.).
-Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. // Narodne novine 105/1997; 64/2000; 65/2009.
-Zakon o udrugama. // N.N. 74 /2014; N.N. 70/2017.
-Zapisi nevladinih organizacija : zajedničko pamćenje : praktičan vodič u 60 pitanja / [pripremila Armella Le Goff ; prijevod Živana Heđbeli]. - Zagreb : Documenta - centar za suočavanje s prošlošću, 2006.
-Živković, Daniela. Osnutak i prve godine rada : pogled u arhivu. // Hrvatsko knjižničarsko društvo : 14. III. 1940. - 14. III. 2000. : spomenica. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2000. (Posebna izdanja ; knj. 8). Str. 9-16.

Izvori:
Arhiv DKST 1950. – 2010.