Projekti Zelena knjižnica i Živjeti zdravo u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik

Main Article Content

Melinda Grubišić Reiter

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada1 upoznati javnost, prije svega knjižničarsku zajednicu, s aktivnostima/programima (predavanjima, tribinama, predstavljanjima knjiga, izložbama i radionicama) koje su Knjižničarsko društvo Šibenik i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik realizirali u posljednje dvije godine u okviru projekata Zelena knjižnica i Živjeti zdravo te istaknuti njihovo značenje kako za određene društvene skupine tako i za društvo u cjelini.


Metodologija. Iznesene su, kronološkim redom i prema temama koje je provedba projekata obuhvatila, aktivnosti Knjižnice u sklopu projekata Zelena knjižnica i Živjeti zdravo. Kao izvor podataka poslužili su arhiva događanja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik i različite mrežne stranica na kojima se mogu naći podaci o tim projektima.


Rezultati. U radu je dan pregled aktivnosti/programa koje su Knjižničarsko društvo Šibenik i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik tijekom posljednje dvije godine organizirali u okviru projekata Zelena knjižnica i Živjeti zdravo. Poseban naglasak stavljen je na ciljeve UN-ove Agende 2030. Prikazani su različiti oblici edukacije korisnika, osobito djece i mladih, ali i osoba starije životne dobi, o važnosti očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja, usvajanju navika pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, potrebi zaštite prirode i održivom razvoju.


Društveni značaj. Teme kojima se projekti Zelena knjižnica i Živjeti zdravo bave, kao što su očuvanje okoliša i održivi razvoj, važne su jer je riječ o preduvjetima za bolji život pojedinaca, ali i svijeta u cjelini.


Originalnost. Prikazane su neke od aktivnost, npr. dječje likovne radionice ili likovni natječaji u kojima sudjeluju školska djeca, kao jedinstveni načini na koje se ekološka tematika može približiti pojedinim skupinama korisnika.

Ključne riječi

Ekologija, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, održivi razvoj, projekt Živjeti zdravo, Zelena knjižnica

Article Details

Citiranje
Grubišić Reiter, M. Projekti Zelena knjižnica i Živjeti zdravo u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 307-325. doi:10.30754/vbh.62.1.693
Rubrika
Članci