Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci stanje, mogućnosti, izazovi

Main Article Content

Sanja Kosić http://orcid.org/0000-0003-1516-5214 Sanja Heberling Dragičević http://orcid.org/0000-0003-3593-7373

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati opću sliku stanja stručnog usavršavanja knjižničarskog osoblja stalno zaposlenog u knjižnicama sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a koje zajedno čine Sveučilišni riječki knjižnični sustav (SveRiKS). Nastoje se utvrditi problemi u realizaciji stručnog usavršavanja te mogućnosti njihova prevladavanja u ovkiru SveRiKS-a, kao i potrebe stručnog usavršavanja u budućnosti.


Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju podataka o realiziranim programima cjeloživotnog učenja namijenjenim knjižničarskom osoblju SveRiKS-a u razdoblju 2013.–2017. provedeno je anketno ispitivanje kako bi se utvrdili stavovi i mišljenja samih knjižničara o stručnom usavršavanju u promatranom razdoblju, preprekama na koje nailaze te potrebama i poželjnom načinu realizacije u budućnosti.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazuju da se programi stručnog usavršavanja knjižničarskog osoblja SveRiKS-a provode redovito, a sadržaji edukacija u skladu su s promjenama i zahtjevima okruženja. Knjižničarsko osoblje kontinuirano se stručno usavršava te jasno procjenjuje probleme i svoje potrebe u kontekstu cjeloživotnog učenja. Podaci ukazuju na to da temeljne knjižničarske kompetencije više nisu dovoljne za poslove koji se obavljaju, a kraće edukacije s temama izravno primjenjivim na konkretne poslove pokazuju se kao jedno od rješenja.


Originalnost/vrijednost. Provedeno istraživanje za Sveučilišnu knjižnicu Rijeka predstavlja polazište u promišljanju programa stručnog usavršavanja za knjižničarsko osoblje knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci u narednom razdoblju, ali i za argumentirano zauzimanje stava prema osnivaču s ciljem njegova usustavljivanja.

Ključne riječi

cjeloživotno učenje, stalno stručno usavršavanje, Sveučilišni riječki knjižnični sustav

Article Details

Citiranje
Kosić, S.; S. Heberling Dragičević. Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 305-324. doi:10.30754/vbh.61.2.699
Rubrika
Članci

Reference

Aparac-Jelušić, T. Obrazovanje za dogotalne knjižnice : pogled iz Europe. // Libellarium 9, 2(2016), 5-24
Erl Šafar, M.; Lubina, T. Formalno obrazovanje knjižničara : kratki povijesni pregled. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 219-239. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.647
Horvat, A. Cjeloživotno učenje knjižničara u Hrvatskoj: stanje i mogućnosti. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2009. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/cuk/cuk.pdf
Ivančić Medved, I. Knjižničar i karijera. // Knjižničarstvo 17, 2(2013)
Lazzarich, L. Kontinuirana edukacija informacijskih stručnjaka (ili možete li dobiti posao). // Edukacija korisnika i knjižničnog osoblja / 5. dani specijalnog knjižničarstva Hrvatske, Opatija, 10. i 11. travnja 2003. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
Machala, D. Knjižničarske kompetencije : pogled na razvoj profesije. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.
Machala, D.; Horvat, A. Nacionalni program trajne izobrazbe knjižničara temeljen na ishodima učenja : prema priznavanju neformalnog obrazovanja knjižničara. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2009. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/cuk/cuk.pdf
Strategija Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. [citirano: 2018-10-29]. Dostupno na: http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/strategija/SVURI01-01Strategija.pdf
Sveučilišna knjižnica Rijeka. Knjižnični sustav sveučilišta u Rijeci. [citirano 2018-10-5]. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/index.php/knjiznicni-sustav-sveucilista/knjiznice
Sveučilišna knjižnica Rijeka. Knjižnični sustav sveučilišta. [citirano 2018-10-5]. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/index.php/knjiznicni-sustav-sveucilista/o-sustavu
Sveučilišna knjižnica Rijeka. O nama. [citirano 2018-10-5]. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/index.php/o-nama/djelatnici
Švenda-Radeljak, K. Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva. Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.
Transforming our world : the 2030 agenda for sustainable development. [citirano 2018-10-30]. Dostupno na: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld