Društvo knjižničara Zadar prema sedamdesetoj obljetnici teme predavanja i seminara

Main Article Content

Vera Vitori

Sažetak

Cilj. Rad ukazuje na povijest djelovanja Društva knjižničara Zadar, koje pripada najstarijim knjižničarskim udrugama u Hrvatskoj, u razdoblju od 1949. do 2018. godine. Cilj je rada opisati zastupljenost tema u predavanjima i seminarima u organizaciji Društva ili izvan njega i time ukazati na značaj knjižničarske udruge u stjecanju stručnih znanja i podizanju razine strukovnog djelovanja, kao i promicanju suvremenih trendova u struci.


Metodologija. U izradi rada koristila se povijesna metoda u korištenju arhivske i ostale građe.


Rezultati. Rad ukazuje na djelovanje Društva knjižničara Zadar kroz dulje razdoblje, na njegov razvoj i postignuća unatoč pojedinim razdobljima smanjene aktivnosti. Prikazujući aktivnost Društva knjižničara Zadar, rad ukazuje i na praćenje novih spoznaja i suvremenih trendova u knjižničarstvu s kojima se upoznaje i obrazuje lokalna knjižničarska zajednica.


Originalnost. Rad nastoji obuhvatiti djelatnosti Društva knjižničara Zadar u razdoblju od sedamdeset godina, s naglaskom na ulozi u obrazovanju knjižničara putem predavanja i seminara. Po prvi put daje se kronološki prikaz tema izlaganja, koje prate potrebe knjižničarske zajednice toga razdoblja. Time je rad ujedno i rekonstrukcija povijesnog razvoja knjižničarstva na lokalnom prostoru kroz navedeno razdoblje, koji je odraz stanja razvoja knjižničarstva uopće.

Ključne riječi

Društvo knjižničara Zadar, knjižničarske udruge, povijest, teme predavanja

Article Details

Citiranje
Vitori, V. Društvo knjižničara Zadar prema sedamdesetoj obljetnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 77-102. doi:10.30754/vbh.62.1.708
Rubrika
Članci