Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara

Main Article Content

Jure Žilić
Sanjica Faletar Tanacković
Maja Panian Selimić

Sažetak

Cilj. U radu se predstavljaju rezultati istraživanja čiji je cilj bio utvrditi koliko i na koji način knjižničari zaposleni u različitim tipovima knjižničnih ustanova u Republici Hrvatskoj sudjeluju u odabranim aktivnostima u kontekstu stalnog stručnog usavršavanja (praćenje stručne literature, sudjelovanje na skupovima i u znanstvenim istraživanjima) te saznati kako percipiraju domaća znanstvena istraživanja (relevantnost, nedostaci, nedovoljno istražene teme itd.).


Metodologija. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2018. godine uz pomoć anonimnog online upitnika (13 pitanja s višestrukim odgovorima i otvorena pitanja). U istraživanju je korišten prigodni uzorak, a prikupljeno je 227 valjanih odgovora.


Kvantitativni podaci dobiveni upitnikom obrađeni su uz pomoć alata za statističku obradu podataka SPSS. Od kvalitativnih metoda korištena je metoda sadržajne analize.


Rezultati. Rezultati istraživanja omogućuju uvid u vrijeme koje ispitanici posvećuju praćenju stručne literature te u načine sudjelovanja na stručnim skupovima s jedne strane, kao i u njihovo sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima, suradnju sa znanstvenicima te percepciju domaćih znanstvenih istraživanja s druge strane.


Ograničenja. Veličina i reprezentativnost uzorka.


Originalnost/vrijednost. Iako je problematika stalnog stručnog usavršavanja knjižničara u Hrvatskoj već bila predmetom istraživanja domaćih autora, u domaćoj stručnoj literaturi do sada nema objavljenih istraživanja o percepciji znanstvenih istraživanja od strane knjižničara. U radu se donose vrijedne i do sada nepoznate spoznaje o tom fenomenu.

Ključne riječi

Hrvatska, knjižničari, znanstveno istraživanje, stalno stručno usavršavanje

Article Details

Citiranje
Žilić, J.; S. Faletar Tanacković; M. Panian Selimić. Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 49-76. doi:10.30754/vbh.62.1.710
Rubrika
Članci

Reference

Aparac, T.; D. Stančin-Rošić. Continuing education for Croatian librarians : needs and opportunites. // Human development : competencies for the twenty-first century / ed. P. Layzell Ward and D. E. Weingand. München : K. G. Saur, 1997. Str. 271-277.

Aparac, T. et al. How graduate library and information science professionals cope with constant need for updating their konwledge and skills : a Croatian case. //
Delivering lifelong continuing professional education across space and time / ed. B. Woolls and B. E. Sheldon. München : K. G. Saur, 2001. Str. 164-172.

Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / ur. D. Machala i A. Horvat. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2009.

Cottrell, S. Skills for success: personal development and employability. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/ [citirano: 2018-10-29].

Horvat, A. Continuing education of librarians in Croatia : problems and prospects. // New library world. 105, 1204/1205(2004), 370-375.

Machala, D. Stalno stručno usavršavanje knjižničara u Hrvatskoj: prigodom desete obljetnice osnutka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), 13-33.

Menou, M. J. Requirements for international cooperation in continuing education for library and information work. // Continuing professional education and IFLA: past, present, and a vision for the future. / Wools, B. (Ed.). Munchen : K.G. Saur. Str. 253‐61.

Spring, H. Learning and Teaching in Action. // Health Information and Libraries Journal 32(2015), 156-160.

Šimsová, S. The concept of professional development in the information professions in Britain: A comparison of the use of professional development in the Library Association and the British Computer Society. Paper presented at the CASLIN 2000 conference, 2000. Dostupno i na: http://www.ics.muni.cz/caslin2000/simsova‐e.html [citirano: 2018-10-29].

Vega R.D.; R.S. Connell. Librarians' Attitudes Toward Conferences. // College & Research Libraries 68, 6(2007), 503-515.