Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nakladnika

Main Article Content

Dijana Orsolic Hrstic

Sažetak

Cilj. Cilj je rada davanje doprinosa problematici oglašavanja kroz društvene medije unutar hrvatskog nakladničkog sektora te utvrđivanje značaja društvenih medija i elektroničke preporuke u marketinškim strategijama nakladničkog sektora i komunikaciji prema čitatelju.


Pristup. Prvi dio rada usmjeren je na pretraživanje sekundarnih izvora podataka (znanstvena i stručna literatura te postojeće baze podataka), koji su poslužili za izradu teorijskog dijela rada i anketnog upitnika. Primarno istraživanje provedeno je metodom strukturiranog anketnog upitnika putem elektroničke pošte na prosudbenom uzorku komercijalnih nakladnika u Hrvatskoj.


Rezultati istraživanja. Trend digitalizacije marketinške komunikacije te porasta važnosti i utjecaja društvenih medija preslikava se i na tržište knjige u Hrvatskoj, na kojem se također može primijetiti značajnija orijentacija prema digitalnom marketingu, oglašavanju na društvenim mrežama i izgradnji partnerskog PR-odnosa s vođama mišljenja, a samim time i korištenju elektroničke preporuke.


Originalnost. Temeljni doprinos rada ogleda se u definiranju važnosti utjecaja društvenih medija i elektroničke preporuke u suvremenoj komunikaciji nakladnika s čitateljem, s ciljem poticanja nakladnika na aktivno usmjeravanje ove vrste komunikacije u svrhu širenja kulture čitanja knjige.


Ograničenja. Istraživanje je provedeno na prosudbenom namjernom uzorku, zbog čega je nemoguće na osnovi dobivenih rezultata izvoditi zaključke o cjelokupnom tržištu knjige u Hrvatskoj.

Ključne riječi

društveni mediji, elektronička preporuka, knjiga, nakladništvo

Article Details

Citiranje
Orsolic Hrstic, D. Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nakladnika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 189-217. doi:10.30754/vbh.62.1.718
Rubrika
Članci