Objavljeno: 2019-07-30

Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara

Jure Žilić, Sanjica Faletar Tanacković, Maja Panian Selimić

49-76

Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

Dunja Marija Gabriel, Sanja Bunić, Amelia Kovačević

167-187