naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Organisation

President of the Association:   Jasenka Pleško (jasenka.plesko@kgz.hr)
1. Vice-President:   Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)
2. Vice-President:  

Dejana Golenko (dejana.golenko@pravri.uniri.hr)

Professional Board President:   Jasminka Mihaljević (jasminka.mihaljevic@efos.hr)
Professional Secretary:  

Sara Semenski (sara.semenski@kgz.hr)

Treasurer:  

Maja Sever Pavić (maja.sever.pavic@kgz.hr)

Head Board:  

Bernarda Ferderber, Marica Šapro-Ficović, Ivan Kraljević, Milan Šarić, Lidija Šajatović, Branka Tuđa Kanceljak, Hrvoje Džanko, Dejana Golenko, Gordana Bjelovarac, Tihonija Zovko, Matea Žilić, Sanja Brbora, Marina Šimić, Milko Belevski, Dorja Mučnjak, Tina Bakšaj Hunjadi, Jasenka Pleško, Jasminka Mihaljević

Executive Board:  

Jasenka Pleško , Sanja Brbora , Dejana Golenko , Jasminka Mihaljević , Sara Semenski , Maja Sever Pavić , Breza Šalamon-Cindori

Supervisory Board:   President: Aleksandra Cvitković
Members: Iva Grković, Astrid Grobenski-Grgurić, Sanja Kosić (substitute), Irena Gotal (substitute) 
Professional Board:   President:Jasminka Mihaljević
Members: Diana Polanski, Vera Vitori, Arijana Herceg Mićanović, Ida Gašpar, Anita Malkoč Bišćan, Iva Grković, Klaudija Mandić, Renata Petrušić, Sanja Brbora, Iva Klak Mršić, Silvija Perić, Miroslav Katić, Mirjana Čubaković, Iva Grisogono, Dragana Koljenik, Janja Maras, Irena Urem, Jasmina Sočo, Matilda Justinić, Blaženka Klemar Bubić, Arijana Pavelić, Tatijana Petrić, Nada Bezić, Antonija Brodarec, Indira Šamec Flaschar, Dejana Golenko, Branka Marijanović, Jasminka Mihaljević, Kristina Romić, Milenka Bukvić, Marijana Špoljarić Kizivat, Lobel Machala, Sonja Pigac,
Ethical Board:   President:Aleksandra Horvat
Members: Drahomira Cupar (zamjenica predsjednice), Dijana Machala (članica), Andreja Tominac (substitute), Amelia Kovačević (substitute)Contact addresses:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik
hkd@hkdrustvo.hr

Sara Semenski, Professional Secretary
sara.semenski@kgz.hr

Katarina Juričev-Martinčev, Financial Referent
hkd@hkdrustvo.hr

Croatian Library Association
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214
OIB: 81889785066
IBAN: HR3423600001101451830

Maja Sever Pavić, Treasurer
maja.sever.pavic@kgz.hr
Croatian Library Association
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214CLA website: http://www.hkdrustvo.hr
Email: hkd@hkdrustvo.hrEditorial Board of CLA Series:

Odbor za nakladničku djelatnost:

Tatjana Aparac Jelušić, Sanja Brbora, Breza Šalamon, Merien Hadrović, Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.


Editorial Board of Croatian Librarians Herald::
Editor-in-Chief:
Tatjana Aparac Jelušić (aparact@gmail.com)
Editorial Board:
Snježana Dimzov, Martina Dragija Ivanović, Krisitna Kalanj, Alica Kolarić, Kristina Krpan, Kornelija Petr Balog, Dora Rubinić

Editorial board of CLA Newsletter

Editor-in-Chief:

Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)

Editorial Board:

Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija Nenadić, Irena Urem


Editorial Board of the Association's Series

Breza Šalamon - Cindori (predsjednica), Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.

 
Editor in chief of Croatian Library Association Series:

Breza Šalamon-Cindori (bsalamon-cindori@nsk.hr)

 
Editor in chief of Croatian Library Association Electronic Series:

Merien Hadrović (merien@gskos.hr)

 

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva

Monika Batur (mbatur@nsk.hr

 

Glavna urednica Niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Drahomira Cupar (dgavrano@unizd.hr)

 

Glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (u mirovanju)

Lobel Machala (lmachala@nsk.hr)

 

Editorial Board of CLA website
Editor-in-Chief:
Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
Editorial Board:
Boris Badurina (webmaster), Karolina Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Kristina Romić, Tomislav Silić, Maja Starček
 

Urednik društvenih kanala HKD-a:

Miroslav Katić (miroslav@gkka.hr)