naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

FAQ

Koje su mogućnosti stručnog usavršavanja?
Kako bi potaknulo stručni i znanstveni rad, HKD je od 1973. uvelo tematske konferencije kao dio redovnih skupština. Također organizira razne stručne konferencije od nacionalne i međunarodne važnosti na vlastitu inicijativu ili u suorganizaciji sa srodnim institucijama i organizacijama. Tako su zaživjeli susreti pod nazivom Proljetna škola školskih knjižničara, stručni seminar pod nazivom Arhivi, knjižnice, muzeji, Dani specijalnih knjižnica, Pokretne knjižnice i seminar Knjižnice hrvatskih učilišta.
Od novina svakako treba navesti Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara čije je pokretanje plod suradnje i inicijative Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Knjižnica grada Zagreba, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta i Hrvatskog knjižničarskog društva. Program centra nudi 7 tematskih modula koji uključuju predavanja, vježbe, radionice i prezentacije. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na nekome od ponuđenih predavanja ili želite saznati više o radu Centra, posjetite stranicu www.nsk.hr/cssu.