naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Professional bodies


Section on Bibliography Control

      Cataloguing Section


Sekcija za narodne knjižnice

      Commission for mobile libraries
      Commission for Public Libraries
      Croatian Library Association Reading Committee
      Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež
      Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

      Radna grupa za manjinske knjižnice

Sekcija za obrazovanje i istraživanje

      Committee for copyright and open access
      Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
      Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja
      Komisija za teoriju i znanstveni rad


Sekcija za školske knjižnice

      Komisija za osnovnoškolske knjižnice
      Komisija za srednjoškolske knjižnice


Sekcija za upravljanje i tehnologiju

      Commission for Advocacy
      Commission for Library Statistics and Performance Indicators in Libraries
      Information Technology Comission
      Komisija za izgradnju i opremu knjižnica
      Komisija za upravljanje
      Komisija za zaštitu knjižnične građe

      Commission for Green Libraries
      Standards Working Group

Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice

      Commission for medical libraries
      Committee for engineering libraries
      Committee for the Music Libraries and Collections
      Hospital library committee
      Komisija za državne informacije i službene publikacije
      Komisija za muzejske i galerijske knjižnice
      Komisija za pravne i srodne knjižnice
      Komisija za visokoškolske knjižnice


Sekcija za zbirke i službe

      Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu
      Komisija za povijest knjige i knjižnica
      Komisija za zavičajne zbirke

      Radna grupa za serijske publikacije
      Work group for audiovisual materials and multimedia