naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Professional bodies


Section on Bibliography Control

      Cataloguing Section


Sekcija za narodne knjižnice

      Commission for mobile libraries
      Komisija za čitanje
      Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež
      Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

      Radna grupa za manjinske knjižnice

Sekcija za obrazovanje i istraživanje

      Committee for copyright and open access
      Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
      Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja
      Komisija za teoriju i znanstveni rad


Sekcija za školske knjižnice

      Komisija za osnovnoškolske knjižnice
      Komisija za srednjoškolske knjižnice


Sekcija za upravljanje i tehnologiju

      Commission for Advocacy
      Commission for Library Statistics and Performance Indicators in Libraries
      Information Technology Comission
      Komisija za izgradnju i opremu knjižnica
      Komisija za upravljanje
      Komisija za zaštitu knjižnične građe

      Standards Working Group
      Working Group for Green Libraries

Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice

      Commission for medical libraries
      Committee for engineering libraries
      Committee for the Music Libraries and Collections
      Hospital library committee
      Komisija za državne informacije i službene publikacije
      Komisija za muzejske i galerijske knjižnice
      Komisija za pravne i srodne knjižnice
      Komisija za visokoškolske knjižnice


Sekcija za zbirke i službe

      Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu
      Komisija za povijest knjige i knjižnica
      Komisija za zavičajne zbirke

      Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju
      Radna grupa za serijske publikacije