naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Introduction

The Commission for Children's Libraries was established in 1999 within the Section for Public Libraries.
Headquarters of the Commission:                                                          

Narodna knjižnica "Petar Preradović" 

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovare                                                            

Ciljevi osnivanja i rada Komisije

 

    • praćenje zbivanja u području knjižničnih usluga i programa za djecu i mladež u Hrvatskoj, sudjelovanje u radu svih stručnih tijela i skupina stručnjaka koji djeluju na razvoj dječjih knjižnica, aktivno sudjelovanje na odgovarajućim skupovima i savjetovanjima

 

    • praćenje zbivanja u području knjižničarstva za djecu i mladež u svijetu, prezentacija stanja i inovacija domaćim stručnjacima te predstavljanje iskustava u svijetu

 

    • poduzimanje konkretnih akcija na unapređivanju službi, usluga i programa namijenjenih djeci i mladeži u narodnim knjižnicama

 

    • objavljivanje prikaza, iskustava te znanstvenih i stručnih članaka u stručnim glasilima u Hrvatskoj i u svijetu

 

    • suradnja s drugim komisijama i sekcijama koje djeluju u HKD-u