naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Komisija za izgradnju i opremu knjižnica

Introduction

Povijesni pregled

Komisija za izgradnju i opremu Hrvatskog knjižničarskog društva osnovana je 19. svibnja 1982. godine s ciljem prikupljanja podataka o prostorima i opremi naših knjižnica u suradnji s NSK te izrađivanja popisa literature o izgradnji i opremanju knjižnica. Komisija je aktivna od osnutka, izuzev razdoblja od 1999. do 2002. godine, kada se na inicijativu Stručnog odbora ponovno okuplja i nastavlja s radom.

Poslanje: Komisija se bavi pitanjima planiranja i izgradnje svih vrsta knjižnica te knjižničnim namještajem i opremom.

Vizija: Prostor knjižnice u koraku s vremenom

Ciljevi:

1) stručnim argumentima osvještavati donositelje odluka (prvenstveno lokalne i nacionalne vlasti) o potrebi i važnosti ulaganja u prostor, infrastrukturu, održavanje knjižnica i poticanju ulaganja radi energetske učinkovitosti prostora

2) sakupljati informacije o zgradama i opremi knjižnica i prosljeđivati ih knjižničarima kako bi se ostvarila njihova čim bolja komunikacija s arhitektima i donositeljima odluka

3) poticati izgradnju i opremanje knjižničnih prostora u skladu s preoblikovanim poslanjem i zadaćama knjižnice u svakodnevno promjenjivom informacijskom okruženju.

Zadaci:

1) prikupljanje podataka za adresar dobavljača i proizvođača knjižnične opreme i objavljivanje adresara na mrežnim stranicama HKD-a

2) prikupljanje informacija o objavljenim natječajima ili pripremama za natječaje vezane uz izgradnju i opremanje knjižnica, rekonstrukcije prostora, uređenje okoliša knjižnica i poboljšanje energetske učinkovitosti prostora te objavljivanje informacija na mrežnim stranicama HKD-a

3) oblikovanje obrazaca za pomoć pri planiranju izgradnje ili opremanja knjižnice i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a

4) redovito izvještavanje o radu Komisije i aktualnostima iz područja izgradnje i opremanja knjižnica u stručnim periodičkim izdanjima

5) okupljanje podataka o zakonskim i podzakonskim aktima koji se tiču izgradnje knjižnica i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a

6) objavljivanje tematske publikacije o izgradnji i opremanju knjižnica u Hrvatskoj.