- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Professional bodies  //  Sekcija za školske knjižnice  //  Activities
      Activities       Members       Documents and links
Sekcija za školske knjižnice

Activities

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE ZA 2020. GODINU

 

I. SURADNJA KOMISIJA ZA OSNOVNOŠKOLSKE I KOMISIJE ZA SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE

 • aktivniji rad svih članova komisija (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva
 • organizacija 11. okruglog stola za školske knjižnice: Prostor i oprema školske knjižnice (Zagreb, listopad 2020)
 • organizacija stručnog skupa Dan bajke u suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mlade (Krapina, ožujak 2020.)
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara - sastanak
 • sudjelovanje na drugim skupovima HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

III. SURADNJA S MZO-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

IV. UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • rad na projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO KNJIŽNIČARSTVO

 • pružanje usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja
 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

 

PROGRAM RADA SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.

 

(PRIJEDLOG)

I. RAD KOMISIJA

 • aktivniji rad svih članova komisija  (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice)
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu  regionalnih društava
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva …
 •  organizacija 4. okruglog stola za školske knjižnice: Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih; Zagreb, listopad 2013.
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara
 • sudjelovanje na godišnjoj skupštini HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito

 

III. SURADNJA S MZOS-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva
 • izrada vodiča za školske knjižnice
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga

 

IV.  UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima
 • izrada promotivnih materijala
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja

 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA  I

DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO

KNJIŽNIČARSTVO

 

 • pružanje  usluga studentske prakse i volontiranja
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih

znanstvenih područja

 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl.
 •  
 •  

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Sekcija za školske knjižnice predložila je da se u izdavački plan HKD-a do 2014. iznova  uvrsti knjiga - Kuhlthau, C. C. , Maniotes, L. K. i Caspari, A. K. , Guided Inquiry: Learning in the 21st century, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2007.  

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -