- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Professional bodies  //  Komisija za pravne i srodne knjižnice  //  Activities
Introduction       Activities       Members
Komisija za pravne i srodne knjižnice

Activities

PLAN I PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE 2012. DO 2014. GODINE

PREDSJEDNICA: Blaženka Peradenić-Kotur

ČLANOVI:

Edita Bačić, Dragutin Nemec, Maja Tomečak, Dejana Golenko, Blanka Salatić, Ivana Faletar, Ksenija Švenda –Radeljak, Marula Vujasinović i Irena Frigo Haltrich

Prema ranijem planu kadrovskoga jačanja, Radna grupa u tekućem mandatu okuplja dipl. knjižničare iz svih knjižnica Pravnih fakulteta u RH i srodnih visokoškolskih i specijalnih knjižnica. Na tragu dosadanjih aktivnosti Radna grupa će raditi na:

 • zagovaranju uloge i doprinosa knjižničara pravnoj i srodnim strukama i znanostima;
 • aktivnom doprinosu djelovanja Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice – organizacija i priprema Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji 2013. godine;
 • povezivanju sa srodnim komisijama i radnim tijelima HKD, osobito sa Komisijom za državne informacije i službene publikacije, Radnom grupom za autorsko pravo i otvoreni pristup, Komisijom za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja i  Komisijom za javno zagovaranje;
 • u suradnji s Radnom grupom  za autorsko pravo i otvoreni pristup, iniciranje izrade smjernica za praktičnu primjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u knjižnicama;
 • u suradnji s Komisijom za autorsko pravo i otvoreni pristup,  izrada programa edukacije knjižničara o problematici autorskoga prava i srodnih prava u knjižničarstvu;
 • u suradnji s Komisijom za javno zagovaranje,  informiranje knjižničarske javnosti o zakonima i drugim propisima koji direktno ili indirektno utječu na knjižničnu djelatnost na portalu: Pravo na knjižnicu / Pravna infoteka;
 • zalaganje za konačno donošenje Standarda za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj kao  i Standarda za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj;
 • zagovaranje i razvoj ljudskih potencijala u pravnim i srodnim knjižnicama zapošljavanjem stručnog osoblja, ostvarenjem minimalnog broja stručnog osoblja prema Standardima za specijalne i Standarda za visokoškolske knjižnice i  stalno stručno usavršavanje.
 • Međunarodne aktivnosti:

aktivno promoviranje regionalne suradnje pravnih i srodnih knjižničara sudjelovanjem u aktivnostima Društva bibliotekara pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe (SEALL):

 1. aktivno sudjelovanje u pripremi i realizaciji Okrugloga stola knjižničara - članova Društva bibliotekara pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe, Neum, 2013. godine;
 2. aktivno sudjelovanje na Skupštini Društva i susretu povodom Sajma knjiga u Beogradu 2013. godine;
 3. daljnje jačanje uloge i kompetencija knjižničara u pravnim i srodnim knjižnicama;
 4. sudjelovanje u realizaciji  izdavačkoga plana Društva;
 5. Radna grupa kao članica SEALL-a ima mogućnost sudjelovanja u radu International Association of Law Libraries (IALL), kao jedne od najvažnijih međunarodnih udruga pravnih knjižnica koja broji preko 400 članova iz više od 50 zemalja;
 6. pored članstva u spomenutim udrugama Radna grupa ima priliku i direktnog sudjelovanja u radu IFLA-e budući da je naša članica Edita Bačić izabrana za članicu Standing Committee on Law Libraries Section (2013.-2017.).

Predsjednica Radne grupe

Blaženka Peradenić-Kotur

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -