- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Professional bodies  //  Komisija za osnovnoškolske knjižnice  //  Activities
Introduction       Activities       Members
Komisija za osnovnoškolske knjižnice

Activities

 

 

 

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2020. godinu

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja -  ožujak 2020.

 Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

Organizacija 11. okruglog stola za školske knjižnice: Prostor i oprema školske knjižnice/u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Zagreb

Vrijeme održavanja – listopad 2020.

Tema skupa bit će aktualiziranje problema vezanih uz prostor i opremu školskih knjižnica. Velik broj školskih knjižnica  ne zadovoljava minimume propisane Standardom za školske knjižnice i Državnim pedagoškim standardom (npr. u Karlovačkoj županiji čak 66% knjižnica ima prostor ispod propisanog minimalnog standarda).

Na skupu će bit prikazani i pozitivni primjeri novosagrađenih prostora, obnovljenih i prenamijenjenih prostora te planiranje prostora u nastajanju.

Cilj skupa je ukazati na potrebu i važnost redovitog financiranja školskih knjižnica kako bi sve knjižnice bile opremljene u skladu sa standardima i postale prostor izvrsnosti – prostor za traženje informacija, suradnju, komunikaciju, čitanje, istraživačko učenje, korištenje multimedijskih i digitalnih zbirki, za sve učenike i učitelje.

Projekt "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

Nositelji projekta:

HKD, Sekcija za školske knjižnice (Republika Hrvatska)

ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice (Republika Slovenija)

 

Autori projekta:

Mirjana Čubaković, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Mirjam Klavž Dolinar, OŠ bratov Polančičev,  Maribor

 

Voditelji projekta:

Republika Hrvatska: Mirjana Čubaković, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Republika Slovenija: Mirjam Klavž Dolinar, OŠ bratov Polančičev, od šolskega leta 2017./2018. Leonida Babič, OŠ Starše

Koodinator: Luca Matić, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica

 

Trajanje projekta:

Tijekom nastavne godine (svaka nastavna godina jedan ciklus)

 

Partneri u projektu:

Osnovne i srednje  škole Republike Hrvatske

Osnovne i srednje škole Republike Slovenije

 

Svrha projekta:

Osnovna svrha  projekta je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog  poticanjem  čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi  čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku  svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim  izvorima.  Promicati hrvatski identitet.

Ciljevi projekta:

⋄  promicanje i poticanje čitanja naglas

⋄  unaprjeđivanje  čitalačkih sposobnosti i vještina

⋄  razvijanje svijesti o važnosti i utjecaju  čitanja naglas

⋄  razvoj različitih vrsta pismenosti

⋄  promocija hrvatske dječje književnosti,  jezika,  povijesti i  kulture

⋄  upoznavanje djela slovenske dječje književnosti, jezika,  povijesti i kulture

⋄  bogaćenje vokabulara  i razvoj kritičkog mišljenja

⋄  kreativno i suradničko korištenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije

⋄  ovladavanje metodama istraživačkog rada

⋄  unapređivanje vještina i sposobnosti javnog nastupa

⋄  promocija europskog identiteta

 

Agenda 2030 i školske knjižnice

Suradnja s kolegicama Anom Sudarević i Jasnom Milički koje predlažu da za svaki dio Agrende 2030 (za svaku sličicu)  https://www.nsk.hr/radionica-uloga-knjiznica-u-provodenju-un-ove-agende-2030-i-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-nsk/

predložimo 3 naslova slikovnica ili knjiga. Kasnije bi se to moglo nadograđivati novim naslovima te primjerima iz prakse, pripremama, možda i dodatnim materijalima.     

 

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -