- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Professional bodies  //  Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja  //  Introduction
Introduction       Members       Documents and links
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja

Introduction

Hrvatsko knjižničarsko društvo osnovalo je Komisiju za slobodu
izražavanja i slobodan pristup informacijama po uzoru na istoimenu
IFLA-inu komisiju na svojoj skupštini održanoj u Zadru u listopadu 1998.
Osnivajući Komisiju Društvo je imalo na umu da je pravo na informaciju
ustavno pravo zajamčeno svim gradjanima Hrvatske bez obzira na spol, dob,
nacionalnost, vjeru ili osobne stavove (članak 38 Ustava RH). Komisija
smatra da su knjižnice javne ustanove osnovane sa zadaćom da omoguće
svakom gradjaninu Republike Hrvatske pristup informaciji koja mu je
potrebna u svakodnevnom životu i radu, osobnu naobrazbu i zadovoljavanje
kulturnih potreba.

Cilj je rada Komisije utvrditi moguće prepreke slobodnom korištenju
informacija u hrvatskim knjižnicama i otkriti najbolje načine da se
prepreke uklone. Komisija će pratiti moguće pokušaje ograničavanja
pristupa korisnika gradji i informacijama i na njih reagirati javnim
upozorenjem te na druge primjerene načine. Komisija će suradjivati s
istoimenom komisijom IFLA-e (FAIFE) i reagirati na zbivanja u zemlji i
svijetu.

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -